Verslag Delta 1558 in de Kleine Belt 29 april tot 13 mei 2006.

Vertrokken op vrijdag rond 21.00 uur uit Oudenhoorn en na een voorspoedige reis rond 09.00 uur Middelfart binnen gereden. Ik was deze reis alleen, want maat Fred komt de tweede week per vliegtuig. Wel heel luxe, maar zoals hij zelf zegt: onderscheid moet er wezen. De eerste week was ik te gast bij Melih Bolca uit België en Hassan Chemais uit Frankrijk, zij verbleven in Røjle Klint huis M64266 van het MOB. Prachtig gelegen op bijna het hoogste stukje van de Klint en ook zeker voor natuur liefhebbers de moeite van bezoek waard.

Na de boot als vanouds weer in de Telka Marina te hebben afgemeerd, even langs het turist bureau voor de laatste info en een lekker kopje koffie. Bij Lene Klinge van het MOB de sleutel opgehaald en alvast voor mijn gastheren kwartier gemaakt. In de avond arriveerde Melih en Hassan, zij hadden voor Hamburg (nee niet voor de tunnel) in de file gestaan, waardoor de toch al lange reis van 1000 km nog wat langer duurde. Na het begroeten en uitpakken, de traditionele pan macaroni van mijn Riet soldaat gemaakt.

Zondag 30 april

Ondanks de negatieve vangstberichten toch hoopvol aan de eerste visdag begonnen. Vrij snel viel het totaal ontbreken van de bruinvissen op, hetgeen een slecht teken is, immers geen bruinvissen dan ook geen of onvoldoende rondvis. Helaas zal dat een ruime week aanhouden. Gelukkig kon ik wel de oorzaak achterhalen. Toen wij arriveerden was de watertemperatuur al gestegen naar 5.9° en bleef gestaag doorstijgen. Door die opgaande lijn gingen de zagers zeer massaal zwemmen en voor jongbroed zorgen. Ook de schol ging aan het paaien en door de late maar snelle opwarming was de forel ook moeilijk te traceren. Al met al een boeiende uitdaging voor een rechtgeaarde sportvisser. Alleen de haringvisserij haalde een meer dan dikke voldoende, volgens mij zwemmen er op het moment tonnen haring!

De late opwarming zorgde er ook voor dat de geep nog niet echt aanwezig was, er werden gemiddeld tussen de 20 en 30 vangsten gedaan over de hele linie per getijde en dat is met honderden vissers gewoon mager. Na enige dagen met zoeken en overleggen met andere sportvissers uit Nederland en België, een fantastische samenwerking overigens en jammer dat het in onze regio allemaal onder geheimhouding valt, de balans opgemaakt.

Gul: werd te weinig gevangen ondanks alle denkbare vangstmethodes, later in de week trok het in aantallen wel aan maar de vis was toen te vaak ondermaats.

Koolvis: niet gezien.

Wijting: maar 1 gevangen en aan de veelvuldig aanwezige zwarte schubjes een duidelijke blijver.

Schelvis: niet gezien.

Schar: wel te vangen, maar alleen met een voldoende in het havengebied van Fredericia.

Schol: pas in de tweede helft van de week tussen de platen voor de haventjes van Strib, tot het zo hard stroomde dat de ankers niet meer hielden. Ook voor de droogdokken en haven ingangen van Fredericia waren leuke stekken.

Forel: wel 1 gevangen op een hele dag trollen en gericht erop vissen met plug, streamer en spinner, deze wel terug gezet.

Geep: wij hebben ze niet gevangen.

Helaas lieten ook de weergoden ons deze week in de steek, hoewel het in de tweede helft duidelijk verbeterde het werd eindelijk droog en warmer alleen de wind bleef wel krachtig tot hard.

Een schol bij de DELTA1486, het voorbeeld van de betere visserij.

Ook Melih en Hassan die met kunstaasvisserij echte experts zijn hadden er een paar dagen zonder vangst bij. Zij hadden een buster bij de Gals-Klint camping gehuurd, daar is wel een fishfinder aan boord maar geen gps en dan zit je op het water er toch vrij snel net naast. Omdat zij alleen maar met kunstaas viste was dit dan ook weer niet zo erg, je zoekt dan toch meestal stroomnaden en wervelingen langs oneffenheden op. Maar nogmaals dat was deze week helaas vergeefse moeite. Het gebruikte aas (buiten het hele denkbare arsenaal aan kunstaas) bestond uit: zagers, pieren, mesheften, zandspiering, versgevangen garnalen, ansjovis en verse haringfilets. Dus ik denk niet dat het daar aan gelegen heeft.

Vrijdag 05 april

De laatste visdag voor Melih en Hassan en ’s avonds maatje Fred van de trein in Middelfart opgehaald. We konden toch die twee met rond de 7.5kg filet pp. de thuisreis laten maken. ’s Avonds de boel schoongemaakt en de volgende morgen ingepakt, afscheid genomen van onze zuiderburen en naar het MOB gegaan voor de sleutel van ons vertrouwde huis in Vejlby Fed. Ook gelijk de laatste gegevens doorgesproken voor mijn rol als visgids de komende week. Het idee achter zo’n gidstour waren de veelvuldig gestelde vragen, zowel bij het MOB tijdens de sleutel overdracht als bij het Turistbureau, wat wordt er gevangen, waarmee, hoe en met welke technieken en ook wat zijn op dit moment de beste stekken. Dit was ook de reden waarom ik hier al een week was, met de bedoeling redelijk beslagen ten visserij te komen. De belangstelling voor deze tour bleef helaas achter bij de verwachtingen, zodat de start met uiteindelijk vier vissers een aanvang kreeg. Een snel gehouden enquête gaf een te geringe bekendheid met het arrangement aan. Men heeft besloten om voor het volgend jaar er meer ruchtbaarheid aan te geven. Zeker voor de € 28,00 pp is het aanbod van introductie op zondag met koffie en een broodje, op dinsdag 5uur durende bootvisserij en voor de donderdag een kantvisserij van 4uur toch een zeer aantrekkelijk arrangement. Het bleek al vrij snel dat Erik en schoonvader Arend een huisje met boot hadden gehuurd in Skrillingen bij het water, zodat ik ze toch van dienst kon zijn met de verse vistips. Ik moet wel zeggen dat Erik zich bijzonder goed via internet had ingelezen, de man heeft een ordner aangelegd met werkelijk alles over de Kleine Belt wat er maar te vinden was. Helaas waren we door het klimaat geplaagd alleen de vis vergeten!

h

Gegeven het feit dat er de laatste dagen kilo’s uit gepaaide zagers langs de waterlijn dood aangetroffen werden, moest zo langzamerhand de rondvis toch weer honger krijgen. Maar het zou tot het einde van de week duren voordat de rondvis zich weer liet vangen en dan ook nog in ondermaatse grote. Zodra we tijdens het verkassen of driften in de buurt kwamen van de kade in Middelfart stelde we ons op de hoogte van mogelijke geepvangsten, maar dat hield nog steeds niet over en was dan ook niet de moeite. Ook heb ik de forel niet kunnen verschalken vanuit mijn boot.

De platvis die ging het steeds beter doen, dus toch nog een aardige visserij ook omdat de vis toch behoorlijk aan de maat vloermat voldeed.

Op dinsdag stond de tocht met de boot uit het arrangement op het programma.

Lene Klinge van het MOB had daarvoor de MIRA 3 afgehuurd deze bood ruimte voor 20-25 deelnemers en omdat er nu maar zeven (ik had nog voor een paar opstappers kunnen zorgen) waren hadden we plaats genoeg om echt van alles te kunnen uitproberen. In overleg met de schipper/eigenaar Holger Petersen besloten om die dag speciaal voor de platvis te gaan hetgeen de enige voor de hand liggende optie was. We hadden er allemaal voor gezorgd dat we voldoende natuurlijk aas bij ons hadden. Toch waren er jongens aan boord die het geloof op gulvangen niet hadden opgegeven, maar einde reis bleek het ongelijk: over heel de dag maar twee torretjes.

De schipper heeft er echt werk van gemaakt en ondanks het gebrek aan azende vis, mocht het eindresultaat er best zijn. Het duo Erik en Arend hadden er toch nog 12 maatse vissen weten te verschalken terwijl Fred en ik het brachten tot 22 stuks. Het viel wel op dat Fred en ik over het merendeel schol hadden gevangen en Erik en Arend hadden meer schar. Dit verschil zat hem echt in de onderlijnen! Wij gebruikte uiteindelijk opgetuigde onderlijnen met 1 of 2 spinnerblaadjes gevolgd door floaters, rode kralen en muppets met niet al te vers aas, zagers zowel als mesheften en garnalen van de vorige dag, niet fris maar wel effectief.

M

In de thuishaven aangekomen, de schipper bedankt en met de gasten afgestemd om de geplande kant visserij op donderdag maar te laten voor wat het is. We hebben immers allemaal een boot tot onze beschikking en de vis die de moeite van het vangen waard is zit nu eenmaal ver op het water.

Op de woensdag verder gegaan waar we gisteren gestopt waren, wel hadden we onze uitrusting aangevuld met de spinner onderlijnen waar gisteren zo’n succes mee geboekt was. Rond 10.00uur een sms beantwoord van VISMA bezoekers die alleen van de kant af konden vissen. Zij vroegen om een forel en/of geep stekken maakte niet uit waar! Via mijn netwerk aldaar had ik vernomen dat op dat moment de geepvangsten bij Nyborg absoluut top waren en dat aan de mannen doorgegeven. De beste kans op forel was echter in de put en take meren maar niet langs de kust.

Rond 16.00uur kreeg ik een sms terug dat luide: Rob bedankt voor de gouden tip. Hebben met 4man over de 100kg geep gevangen! Nogmaals bedankt.

Ik heb het Fred laten lezen en daarna elkaar toch wel een poosje stilzwijgend aangekeken. Als je dit bericht goed beschouwd dan kan het komende weekend wel eens heel druk met de geep worden in de Kleine Belt.

We kregen wel van lieverlede meer en meer bruinvissen te zien, hetgeen een teken was dat de rondvis weer in grote getale terug keerde. De haringvisserij was nog steeds top en onvoorstelbaar veel. Dit was ook de meest bedreven visserij vanaf de kade in Middelfart, want de geepvangst hield daar nog steeds niet over. De resterende dagen vervult met het vissen op de platvis en dat was geen straf!

MM

Op bovenstaande foto’s kan je goed de bedoelde onderlijnen zien.

De donderdag en vrijdag op dezelfde wijze en succes doorgebracht, met een tussentijds bezoek aan Erik en Arend in het havengebied van Fredericia. In eerste instantie liep de vangst bij hen nog niet in de pas bij ons, maar na de overhandiging van de onderlijnen zoals wij die gebruikte was dat ook weer verholpen en hoorde wij ’s avonds dat de teller op 60 maatse platten was blijven steken. Zij hebben ook een mooi verslag geschreven over hun avontuur en hebben inmiddels weer geboekt voor september, de platvis en foreltijd in de Kleine Belt. Zelf gaan Fred en ik in ieder geval van 22september tot 30september ons geluk daar weer beproeven, maar na de nu afgelopen ervaring durf ik geen vangst voorspelling meer te doen.

Groeten >><”_*>Rob DELTA1558, Delta marien15, Eurovisser#729, ambassadeur van de Kleine Belt

Terug naar de start.Home

www.robsvisserij.nl en mail: info@robsvisserij.nl